NAV
ImageUpscalerAI.com
shell python php javascript

Introduktion

Välkommen till ImageUpscalerAI.com-plattformens API!

Varje funktion är utformad för att hjälpa våra användare att lättare uppskala bilder med AI på ImageUpscalerAI.com:s system.

För att få din API-nyckel, gå till kontosidan .

Standardbas-URL

Standardbasadressen för ImageUpscalerAI.com API är: https://api.imageupscalerai.com/v1/

Obs: av säkerhetsskäl serveras alla ImageUpscalerAI.com API:er endast via HTTPS.

Tillstånd

För att använda ImageUpscalerAI.com API behöver du API-nyckeln som är länkad till ditt konto .

Auktoriseringsvärdet ska skickas i rubrikförfrågan.

Authorization: <api_key>

Bilduppskalare

 import requests
import time
import shutil
import json

headers = {"Authorization": "api_key"}
params = {}
file_path = "path/to/test.jpeg"
base_api_url = "https://api.imageupscalerai.com"
api_url = f"{base_api_url}/v1"


def download_file(url, local_filename):
  url = f"{base_api_url}/{url}"
  with requests.get(url, stream=True) as r:
    with open(local_filename, "wb") as f:
      shutil.copyfileobj(r.raw, f)
  return local_filename


def convert_files(api_url, params, headers):
  files = [eval(f'("files", open("{file_path}", "rb"))')]
  r = requests.post(
    url=f"{api_url}/image-upscale/",
    files=files,
    data=params,
    headers=headers
  )
  return r.json()


def get_results(params):
  if params.get("error"):
    print(params)
    return

  r = requests.post(
    url=f"{api_url}/results/",
    data=params
  )
  data = r.json()
  finished = data.get("finished")

  while not finished:
    if int(data.get("queue_count")) > 0:
      print("queue: %s" % data.get("queue_count"))

    time.sleep(5)
    results = get_results(params)
    results = json.dumps(results)

    if results:
      break

  if finished:
    for f in data.get("files"):
      print(f.get("url"))
      download_file("%s" % f.get("url"), "%s" % f.get("filename"))
    return {"finished": "files downloaded"}
  return r.json()


get_results(convert_files(api_url, params, headers))
Exklusiv bild

curl -X POST \
 https://api.imageupscalerai.com/v1/image-upscale/ \
 -H 'Authorization: api_key' \
 -F 'files=@test_files/test.jpeg'


Resultat

curl -X POST \
 https://api.imageupscalerai.com/v1/results/ \
 -F 'uuid=response_uuid'
<?php
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ERROR | E_PARSE);

$headers = array("Authorization: api_key");
$file_list = ['/test_files/test.jpeg'];
$api_url = "https://api.imageupscalerai.com/v1/image-upscale/";
$results_url = "https://api.imageupscalerai.com/v1/results/";

function download_file($url, $filename){
  $curl = curl_init();
  $url = "https://api.imageupscalerai.com" . $url;
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSLVERSION, 3);
  $data = curl_exec($curl);
  $error = curl_error($curl);
  curl_close ($curl);
  # Make sure destionation path exists
  $destination_path = "/path/to/result/files/";
  $destination_file = fopen($destination_path . $filename, "w+");
  fwrite($destination_file, $data);
  fclose($destination_file);
}

function convert_files($file_list, $headers, $api_url) {
  foreach ($file_list as $index => $file) {
    $post_data['file[' . $index . ']'] = curl_file_create(
      realpath($file),
      mime_content_type($file),
      basename($file)
    );
  }

  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $api_url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  $content = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);

  return json_decode($content);
}

function get_results($params, $results_url, $headers) {
  if ($params->error) {
    print_r($params->error);
    return;
  }

  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $results_url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, json_decode(json_encode($params), true));
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  $content = json_decode(curl_exec($curl));
  curl_close($curl);

  if ($content->finished == false) {
    if (intval($content->queue_count) > 0) {
      print_r("queue: $content->queue_count");
    }

    sleep(5);
    $results = get_results($params, $results_url, $headers);
    return;
  }

  foreach ($content->files as $f) {
    download_file($f->url, $f->filename);
  }
}

$resp = convert_files($file_list, $headers, $api_url);
get_results($resp, $results_url, $headers);
?>
const request = require('request');
const fs = require('fs');

let file_list = ['/test_files/test.jpeg']
const api_url = 'https://api.imageupscalerai.com/v1/image-upscale/'
const results_url = 'https://api.imageupscalerai.com/v1/results/'

function convertFiles(file_list) {
  let formData = {};

  for (var i = 0; i < file_list.length; i++) {
    formData['files'] = fs.createReadStream(file_list[i]);
  }

  request({
    url: api_url,
    method: 'post',
    formData: formData,
    headers: {
      "Authorization": "api_key",
      "Content-Type": "multipart/form-data",
    }
  }, function (err, res, body) {
    if (err) {
      console.error(err);
      return err;
    }
    getResults(JSON.parse(body));
  });
}

function getResults(data) {
  if (data.error) {
    console.error(data);
    return data.error;
  }
  request({
    url: results_url,
    method: 'post',
    formData: data
  }, function (e, r, body) {
    response = JSON.parse(body);
    console.log(response);
    if (!response.finished) {
      setTimeout(
        function () {
          getResults(data);
        }, 1000
      );
    }

    console.log(response);
  })
}

convertFiles(file_list);

Svar

/path/to/local/result.jpg

HTTP-förfrågan

POST /image-upscale/

Fråga parametrar

Parameter Typ Beskrivning Exempel
files Nödvändig Filen du vill uppskala. test.jpeg